Hidravlični cilindri

Smo specializirano podjetje za proizvodnjo hidravličnih cilindrov: dvostranskih, enostranskih, teleskopskih in njihovih sestavnih delov.
Paleta izdelkov obsega od preprostejših izvedb do najbolj zahtevnih visokotehnoloških cilindrov in hidravličnih komponent. Izdelke odlikuje vrhunski dizajn, visoka stopnja varnosti in 100 % testiranje po ISO standardu 10100:2001. Po zaslugi najsodobnejše opreme lahko v najkrajšem možnem času izdelamo izdelke v skladu z najbolj zahtevnimi željami naročnikov. Ponašamo se z varilnim certifikatom EN ISO 3834-2:2021.
Naše poslanstvo je zagotavljati popolno in zanesljivo gibanje hidravličnih naprav. 

Hidravlični cilindri

Smo specializirano podjetje za proizvodnjo hidravličnih cilindrov: dvostranskih, enostranskih, teleskopskih in njihovih sestavnih delov.
Paleta izdelkov obsega od preprostejših izvedb do najbolj zahtevnih visokotehnoloških cilindrov in hidravličnih komponent. Izdelke odlikuje vrhunski dizajn, visoka stopnja varnosti in 100 % testiranje po ISO standardu 10100:2001. Po zaslugi najsodobnejše opreme lahko v najkrajšem možnem času izdelamo izdelke v skladu z najbolj zahtevnimi željami naročnikov. Ponašamo se z varilnim certifikatom EN ISO 3834-2:2021.
Naše poslanstvo je zagotavljati popolno in zanesljivo gibanje hidravličnih naprav. 

Kaj je hidravlični cilinder?

Hidravlični cilinder je izvršilna sestavina v hidravliki. Je hidravlični potrošnik, ki energijo hidravličnega medija pretvarja v koristno delo. Njegova vstopna velikost je hidravlični medij pod tlakom, ki deluje na površino bata hidravličnega cilindra. S tem povzroča premočrtno gibanje bata in posledično batnice, ki je povezana z bremenom. Tako se energija hidravličnega medija pretvori v vodljivo moč, ki deluje v ravni liniji. Hidravlični medij je običajno mineralno olje, v hidravliki pa se uporabljajo tudi sintetična olja in emulzije in vse bolj tudi voda (vodna hidravlika).

Sestavni deli hidravličnega cilindra 

Glavna sestavna dela hidravličnega cilindra sta cev hidravličnega cilindra in bat, na katerega je priključena batnica. Cev cilindra je obojestransko zaprta z dnom na eni ter glavo cilindra na drugi strani. Skozi glavo cilindra pride ven batnica. Bat, zatesnjen s tesnilom in voden z vodilnimi obroči, deli notranjost cilindra na dve komori, spodnjo tlačno komoro in zgornjo vlečno komoro na strani batnice. Hidravlični tlak deluje na bat, ki linearno premika batnico. Takemu cilindru pravimo dvostranski hidravlični cilinder.

Podrobnejši opis sestavnih delov:

Cev hidravličnega cilindra
Običajno brezšivna valjana cev, ki je znotraj brušena in honana lahko pa tudi trdo kromana.

Dno hidravličnega cilindra 
Zvarjeno ali privijačeno na cev cilindra, dno je lahko s prirobnico ali brez.

Glava hidravličnega cilindra 
Običajno privijačena, lahko pa tudi privarjena ali pritrjena z vzmetnim obročkom na cev cilindra. V glavi cilindra so utori, v katerih so tesnila batnice, posnemalo in vodila.

Bat hidravličnega cilindra 
Bat deli cilinder na dve komori. Bat je tesnjen z batnim tesnilom, ki preprečuje pretakanje olja med obema komorama in je voden z vodilnimi obroči. Razlika v tlaku med obema komorama povzroči gibanje cilindra.

Batnica hidravličnega cilindra 
Običajno iz hladno vlečenega jekla, ki je tolerančno obdelano in trdo kromano, na eni strani je pritrjena na bat, na drugi strani pa skozi glavo cilindra prehaja iz cilindra. Na zunanji strani je na batnico običajno pritrjeno uho ali prirobnica. Batnice so lahko tudi kaljene, dvakrat kromane, votle ali inox batnice.

Varilni priključek
Služi za dovod hidravličnega medija v in iz cilindra. Poznamo colske in metrične izvedbe varilnih priključkov.

Hidravlična tesnila
Tesnila cilindrov poznamo več vrst. Med seboj se razlikujejo po obliki in materialu glede na način vgradnje, temperaturno območje dela, ter tlak v katerem deluje hidravlični cilinder.

Zglobna glava
Namenjena je za povezavo cilindra z bremenom preko zglobnega ležaja ali puše.

Samovarovalna matica
V določenih primerih se uporablja za pritrditev bata na batnico.

Vzmetni obroč
Uporabljamo ga za omejitev hoda cilindra pri plunžer cilindrih, ter za pritrditev glave cilindra z vzmetnim obročem.

Tečaj cilindra 
Se uporablja pri nihajni vgradnji cilindra.

Prirobnica cilindra 
Uporablja se pri vgradnji s prirobnico.

Navojni čep
Služi zaščiti varilnih priključkov in s tem notranjosti cilindra pred nečistočami.

Puše
Puše se vgrajujejo običajno v varilne zglobne glave cilindrov. Poznamo jeklene in samomazalne puše.

Zglobni ležaji
Vgrajujejo se v zglobne glave cilindrov, ki služijo za povezavo in pritrditev cilindra z bremenom.


Kako deluje hidravlični cilinder?

Navadno ima hidravlični cilinder le eno batnico. Tak cilinder imenujemo diferencialni hidravlični cilinder. Lastnost tega cilindra je, da se površini bata, na kateri deluje delovni tlak, razlikujeta za površino batnice. Tak cilinder ima za razmerje površin večjo potisno silo v primerjavi z vlečno silo. Obratno je s hitrostjo delovnega in povratnega giba cilindra. Povratni hod je za razmerje površin hitrejši od delovnega. Cilindri z obojestransko batnico pa imajo navadno enaki površini bata ter enak delovni in povratni hod.


Področja uporabe

Hidravlični cilindri se uporabljajo povsod, kjer je potrebna velika moč. To je v vseh vejah industrije, največ pa v :

STROJEGRADNJI
V strojegradnji se hidravlični cilindri uporabljajo za transportne naprave, dvigala, hidravlične stiskalnice (preše), preoblikovalne stroje, podajalne naprave, avtomatizirane proizvodnje linije, stroje za preoblikovanje plastičnih mas, proizvodnji ekološke opreme...

KMETIJSTVU
V kmetijstvu se hidravlični cilindri uporabljajo na delovnih strojih (traktor, kombajn, nakladalnik...), traktorskih priključkih, hlevski opremi, hidravlični cepilec drv...

GRADBENIŠTVU
V gradbeništvu se hidravlični cilindri uporabljajo za delovne stroje (bager, buldožer, rovokopač) in priključke, dvigala, pripravo materiala...

LADJEDELNIŠTVU
V ladjedelništvu se hidravlični cilindri uporabljajo za transportne naprave, krmiljenje, dvigala...

ENERGETIKI
V energetiki se hidravlični cilindri uporabljajo največ v hidrocentralah za krmiljenje zapornic in regulacijo pretoka vode...

PREHRAMBENI INDUSTRIJI
V prehrambeni industriji za transportne trakove, predelovalne linije ...

AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI
LETALSKI INDUSTRIJI


Delitev hidravličnih cilindrov

Glede na način delovanja hidravlične cilindre delimo na dvostransko delujoče, enostransko delujoče, plunžer cilindre in teleskopske cilindre.

DVOSTRANSKO DELUJOČ HIDRAVLIČNI CILINDER 
Dvostransko delujoči cilindri ali diferencialni cilindri so najpogostejša vrsta cilindrov. Dvostransko delujoč cilinder delovni gib opravlja v obe smeri s tem da je potisna sila za razmerje površin večja od vlečne sile.

DVOSTRANSKO DELUJOČ HIDRAVLIČNI CILINDER Z OBOJESTRANSKO BATNICO
Ima batnico na obeh straneh površine bata. Volumna v obeh tlačnih komorah sta zato vedno enaka in zato je tudi vhodna in izhodna hitrost cilindra vedno enaka.

ENOSTRANSKI BATNI HIDRAVLIČNI CILINDER 
Lastnost enostranskega batnega cilindra je ta, da lahko delovni gib opravlja le v eno smer, povratni gib pa omogoča breme, vzmet ali druga zunanja sila. Navadno je delovni gib iztegovanje cilindra, torej je cilinder potisni, lahko pa je delovni gib krčenje cilindra. Tak cilinder imenujemo vlečni cilinder.

PLUNŽER CILINDER 
Med enosmerne cilindre spada tudi plunžer cilinder, ki je brez vgrajenega dejanskega bata, ker batnica sama deluje kot bat. Torej je delovna površina cilindra, kar premer batnice. Ker nimajo bata, morajo biti dodatno aksialno vodeni.

TELESKOPSKI CILINDER 
Teleskopski cilindri ali večstopenjski cilindri so sestavljeni iz več drug v drugega zloženih cilindrov. Pri tem cev cilindra opravlja tudi vlogo batnice. Lahko imajo dve, tri, štiri, pet ali celo šest stopenj. Uporabljajo se največ v primerih, kjer je vgradna dolžina cilindra manjša od zahtevanega delovnega hoda. Večina teleskopskih cilindrov je enostransko delujočih, poznamo pa tudi dvostransko delujoče teleskopske cilindre.

TANDEM CILINDER 
Pri tandem cilindrih gre za dva med seboj povezana cilindra. Batnica prvega cilindra deluje skozi dno drugega cilindra in tako potiska bat le-tega. Na ta način se z večjo efektivno površino obeh batov doseže večjo silo, kljub relativno majhnem premeru cilindra in nespremenjenem delovnem tlaku. 

Nadalje hidravlične cilindre delimo glede na način vgradnje na:
-   MM - osnovna izvedba brez pritrditve,
-   MA - očesna pritrditev z gibljivim ležajem,
-   MB - očesna pritrditev s pušo,
-   MD - nihajna pritrditev,
-   ME - pritrditev s prirobnico spredaj,
-   MF - pritrditev s prirobnico zadaj,
-   posebne izvedbe hidravličnih cilindrov.

S tem vam želimo dati samo kratek pregled znanih hidravličnih cilindrov, obstaja še nekaj vrst, ki jih prav tako proizvajamo. Izredna in posebna naročila so pri nas vselej dobrodošla, tudi v majhnih obsegih. Zaradi svoje velikosti smo zelo prilagodljivi in lahko izpolnimo želje svojih cenjenih strank.

 Obstaja veliko različnih podvrst hidravličnih cilindrov, na primer:
-   hidravlični cilindri z induktivnimi senzorji,
-   hidravlični cilindri z merilnimi letvami,
-   hidravlični cilindri za visoke temperature,
-   hidravlični vodilni cilindri,
-   hidravlični cilindri s hidravlično ali mehansko zaporo.

Vsi naši hidravlični cilindri so gospodarni, zmogljivi in zanesljivi. Izdelamo lahko tudi vse vrste izrednih ali posebnih hidravličnih cilindrov. Pri vseh izdelkih se trudimo zagotavljati čim višjo stopnjo prostorske gospodarnosti, vendar ne na račun zmogljivosti ali učinkovitosti. Možnosti za uporabo na področju prenosa sile so neskončne. Naši izdelki so zlasti priljubljeni v papirni, živilski, poljedelski, jeklarski, splošni strojni in avtomobilski industriji.

Naročite hidravlične cilindre po meri

Ali pošljite povpraševanje po naših izdelkih, servisnih storitvah ali dodatni opremi in materialih za hidravlične cilindre.

Spletko